Vi hälper er med systemutveckling
hela vägen fram

Tjänster

Erbjuder konsulttjänster inom kravhantering, design, programmering, test och driftsättning. Arbetar med Microsoft som utveckling- och drift-plattform. Programmerar allt från serverapplikation till mobila klientapplikationer. Utvecklar både appar och web-applikationer med senaste tekniken så som html5, TypeScript, Angular, NativeScript mm. Utvecklar och hjälper till driftsätta applikationer i Microsoft Azure.

Framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper till att ta fram kravspecifikationer som beskriver användarnas behov i syfte att kunna gå vidare med design. Mycket tid och pengar kan sparas genom att lägga mycket arbete i denna fas.

Design, utveckling och test

Vi designar systemet enligt framtagen kravspecifikation. Utveckling gör vi med senaste tekniken för bästa användbarhet och testbarhet. Vid behov programmerar vi automatiska tester.

Driftsättning

Redan i desingprocessen tas hänsyn till hur systemet skall driftas. Vi designar system som är skalbara och globala. Vi driftsätter såväl lokalt i egna driftmiljöer som i molnet t.ex. Azure, Google Cloud eller Firebase.

Kompetenser

Vi har kompetens inom följande områden

Microsoft.NET

Vi har mer än 20 års erfarenhet av Microsofts utvecklingsplattformar och har arbetat med .NET sedan starten 2000. Vi utvecklar WEB-applikationer med WEB-Forms och MVC Core och rest-API:er. Vi utvecklar Windows-appliktioner och server-applikationer.

Angular

Vi bygger helst web-applikationer med den senaste tekniken Angular och TypeScript. Applikationerna ger en mycket bra användarupplevelse då de från början är responsiva med en mycket bra prestanda byggda som single page application. Koden blir mycket strukturerad och testbar, vilket förenklar framtida underhåll.

NativeScript

Med Angular kan man bygga mycket användarvänliga web-applikationer skräddarsydda för mobil-telefoner. Om ni istället vill bygga native appar för App Store och Google Play så bygger vi gärna dessa med plattformen NativeScript. Koden som skrivs med TypeScript kompileras både till iPhone och Android.Agil systemutveckling

Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare.

SQL Server

Vi har mer än 20 års erfarenhet av SQL-server. Vi hjälper er gärna att bygga applikationer där data lagras i SQL-server.

NoSQL

NoSQL är en databas där data lagras på ett annat sätt än i tabellform. En NoSql-databas är mer skalbar för mycket stora datamängder och har mycket bra sök-prestanda. Det är enkelt att bygga globalt skalbara lösningar.Microsoft Azure

Vi har lång erfarenhet av drift i Azure. Vi hjälper er att komma igång med Azure och driftsätter utvecklade applikationer. Azure ebjuder väldigt många tjänster driftade i datacenter runt om i världen.

Google Cloud

Vill ni driftsätta i Google Cloud hjälper vi till med detta.

Google Firebase

Firebase är en mycket bra molntjänst för att effektivt bygga globalt skalbara applikationer. Firebase erbjuder användarhantering (authentication och authorization), lagrig av data i NoSql-databas, lagring av filer, web-drift och drift av "serverfunktioner". Det finns väldigt effektiva verktyg för analys och felsökning. Applikationen kan utvecklas "serverless".

Våra medarbetare

Mikael Broms

Har arbetat som IT-konsult sedan 1996. Bra på att fånga användarnas krav och omsätta dem i specifikationer för systemutveckling. Är också uthållig i slutet på projekt och bra på att leverera resultat. Är mycket intresserad av verksamhetsutveckling och är en problemlösare som gillar ständiga förbättringar. Tycker om att arbeta strukturerat och systematiskt för att frigöra tid till att vara kreativ. Är en nyfiken person som gillar att hela tiden ta till mig ny teknik och att ligga vid teknikfronten.